COMBO CHẬU TRỒNG THÔNG MINH

1.950.000

CHẬU THÔNG MINH TIẾN TIẾN NHẤT ĐÃ CÓ MẶT TẠI VIỆT NAM
Chậu thông minh làm việc hoàn toàn tự động thay cho bạn, tiết kiệm 60% phân bón và nước tưới, cho năng suất hiệu quả tối đa và đều đặn.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)