Hạt giống bí siêu đọt

15.000

hạt giống bí ngọn siêu đọt của công ty giống Trang Nông cho cây khỏe, năng suất cao.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)