Hạt giống đậu bắp cao sản

20.000

Hạt giống đậu bắp cao sản của công ty giống Trang Nông cho cây khỏe, năng suất cao.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)