Hydro Greens 10L – Dinh Dưỡng Rau Ăn Lá

650.000

Dinh Dưỡng Thủy Canh dành cho rau ăn lá Hydro Greens 10L  – Tăng năng suất và chất lượng rau – Không tạo lượng muối tồn đọng trong môi trường

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)