Màng Nhà Kính Israel

25.000 20.000

Màn phủ nhà kính PE Israel là màng che chuyên dụng trong nhà kính trồng rau, trồng hoa, dây leo…

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)