Phân Bón Lá Hợp Trí HK NPK 7-5-44+TE 40g

15.000

Phân Bón Lá Hợp Trí HK NPK 7-5-44+TE 40g giúp cây ra hoa sớm, to trái, chắc hạt

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)