VAI TRÒ CỦA ÁNH NẮNG MẶT TRỜI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY TRỒNG

1.Tại sao cây cần nắng?

Ánh sáng là nguồn cung cấp năng lượng cho thực vật tiến hành quang hợp.. Cây sử dụng ánh sáng, nước và carbon dioxide để tạo ra đường, được chuyển đổi thành ATP (thứ cung cấp năng lượng cho mọi sinh vật) bằng hô hấp tế bào.

Chất diệp lục hấp thụ năng lượng mặt trời, Carbon dioxide đi vào lá thông qua các lỗ nhỏ. Rễ hút nước từ đất. Quang hợp là quá trình thu nhận năng lượng ánh sáng Mặt trời của thực vật để tạo ra hợp chất hữu cơ phục vụ cho cây phát triển.

2. Cây cần ánh nắng nào?

Ánh sáng có ảnh hưởng đến quá trình sinh lý của thực vật, trong thành phần quang phổ của ánh sáng, diệp lục chỉ hấp thụ một số tia sáng. Bằng những thí nghiệm, Timiriadep đã chứng minh được rằng, những tia sáng bị diệp lục hấp thụ mới phát sinh quang hợp. Cường độ quang hợp lớn nhất khi chiếu tia đỏ là tia mà diệp lục hấp thụ nhiều nhất.

Đa phần các loại rau, cây ăn trái cần nhận ánh nắng trực tiếp tối thiểu từ 6-8 giờ. Nếu thiếu ánh sáng cây xanh sẽ không thể tươi tốt, dễ mắc bệnh tàn, úa. Biểu hiện của cây thiếu nắng thường là thân ốm và dài, vàng lá, chậm phát triển.

                                                                Rau thiếu nắng thân sẽ ốm và dài

Nắng tốt cho cây là nắng buổi sáng từ lúc mặt trời mọc đến 11h30  và buổi chiều từ sau 14h.

3. Một số lưu ý trong quá trình trồng.

– Giai đoạn ươm hạt chúng ta cần lưu ý: khi thấy hạt nhú mầm ta cần đem ra nắng sáng. Nếu không kịp thời đưa cây ra nắng, cây con khi mọc lên sẽ bị ốm yếu, ảnh hưởng đến sự phát triển và năng suất sau này.

– Chọn vị trí trồng nơi có đủ nắng tối thiểu 4h nắng/ngày. Tốt nhất là nắng buổi sáng.

One thought on “VAI TRÒ CỦA ÁNH NẮNG MẶT TRỜI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY TRỒNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.